วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ประจำปี 2564 โดยมี นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ประจำปี 2564 โดยมี นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร้องอ้อ.

Date : 09/07/2021
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo
recent photo