ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news order by new_date desc limit 0 , 15
Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-05-05 10:04:13

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-27 15:28:23

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-19 14:38:07

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-09 10:44:35

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-05 13:15:42

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 14:00:59

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 14:00:57

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รักทรคึัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศเมื่อ : 2021-04-02 10:14:38

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ประกาศเมื่อ : 2021-03-30 14:23:13

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 10:41:43

ไฟล์แนบ :

Image

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 10:09:04

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 17 มี.ค. 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-12 09:38:53

ไฟล์แนบ : -

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-03 10:47:37

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-03-02 13:48:10

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลผอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-binging)

ประกาศเมื่อ : 2021-02-24 14:12:36

ไฟล์แนบ :