ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางเทศบาลสำเสนอแก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ.

select * from news order by new_date desc limit 0 , 15
Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 14:15:53

ไฟล์แนบ :

Image

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:36:05

ไฟล์แนบ : -

Image

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-08-03 11:35:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ประกาศเมื่อ : 2021-08-02 10:44:55

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 2021-07-23 14:50:40

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ : 2021-07-09 08:27:23

ไฟล์แนบ :

Image

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-07-09 08:22:45

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนการเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2564 และให้เร่ิมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ***อนึ่งให้ผู้ปกครองเด็กเล็กติดตามสถานการณ์และประกาศจากเทศบาลตำบลสันผีเส

ประกาศเมื่อ : 2021-07-08 15:48:40

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ : 2021-07-02 15:26:20

ไฟล์แนบ :

Image

รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศเมื่อ : 2021-07-02 10:58:21

ไฟล์แนบ :

Image

เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 "โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย อันตรายแค่ไหน? ป้องกันอย่างไร?

ประกาศเมื่อ : 2021-07-02 09:45:14

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)

ประกาศเมื่อ : 2021-07-02 09:43:56

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-25 10:36:42

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-24 09:53:38

ไฟล์แนบ :

Image

คำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

ประกาศเมื่อ : 2021-06-24 09:50:54

ไฟล์แนบ :