ภาพ & กิจกรรม

ภาพและกิจกรรมของเทศบาลสันผีเสื้อ

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยทางเทศบาลมีรถรับ-ส่ง ออกเดินทางในเวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/08/2021.

Photo More

Image
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการ LTC 2564 ณ ห้องประชุม้ทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ”จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด และ อุทกภัย (น้ำท่วม )

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้า

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื

Date : 29/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

Date : 13/07/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ประจำปี 2564 โดยมี นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการ

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/20/21.

Photo More

Image
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลาประมาณ 04.30 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฝนตก มีน้ำท่วมขัง เข้าไปยังในตัวบ้าน โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสู

Date : 09/07/2021.

Photo More

Image
วันที่่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

Date : 02/07/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Date : 22/06/2021.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย ลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมหารือ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
ต้อนรับวันเปิดเทอมวันแรก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 3 ศูนย์

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงานการทำจานใบใม้ จากใบตองตึง ใบไม้สัก เพื่อนำวิธีการผลิตวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดโลกร้อน ลดปริมาณการใช้โฟม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อต่อไป

Date : 16/06/2021.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งแรก วันที่ 9 มิถุยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติ

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีจุดวางขยะ ส่งผลกระทบความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อบางส่วน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลพระภูมิเทวา

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม. ตำบลสันผีเสื้อ รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรั

Date : 08/06/2021.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก อสม.ตำบลสันผีเสื้อ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อดำเนินการคงบคุมป้อ

Date : 19/04/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 09/04/2021.

Photo More

Image
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

Date : 07/04/2021.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดจัดเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2564

Date : 02/04/2021.

Photo More

Image
ผลคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้งเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
28 มีนาคม 2563 ภาพบรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/03/2021.

Photo More

Image
กิจกรรม "เชิญชวนเลือกตั้ง" ณ ตลาดเช้าบ้านป่าข่อยใต้ และตลาดสดชุมชนท่าเดื่อ โดยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
โครงการเยาวชนแข็งขันร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2021.

Photo More

Image
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Date : 12/03/2021.

Photo More

Image
โครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 08/03/2021.

Photo More

Image
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 28​ มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 08.00-17.00​ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Date : 15/02/2021.

Photo More

Image
การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date : 04/02/2021.

Photo More

Image
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 02/02/2021.

Photo More

Image
วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดและป้องกันภัยหมอกควัน กิจกรรมลดการเผาในที่โล่ง “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”

Date : 25/01/2021.

Photo More

Image
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/01/2021.

Photo More

Image
วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และติดตามในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในการใช้บริการสถานบริการต่างๆในตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
ออกตรวจสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/01/2021.

Photo More

Image
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Date : 24/12/2020.

Photo More

Image
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
เชิญร่วม....พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฟุตบอลสันผีเสื้อ​ ประจำปี​ 2563​ สันผีเสื้อคัพ ครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563​ เวลา 18.00 น.​ ณ​ สนาม ​99​ sport​ club

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 16/12/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning day พัฒนาถนนวงแหวนรอบที่ 2 ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/12/2020.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เข้ารับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีและวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563

Date : 01/12/2020.

Photo More

Image
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 30/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Date : 24/11/2020.

Photo More

Image
กิจกรรม ”ชาวนาน้อยร้อยเคียวเกี่ยวข้าว” ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ 3

Date : 23/11/2020.

Photo More

Image
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 12/11/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.สันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 02/11/2020.

Photo More

Image
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

Date : 08/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

Date : 02/10/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Date : 21/09/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประจำปี 2563

Date : 17/09/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

Date : 16/09/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานประกอบการ นิอรเฮ้าส์ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเปตอง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 14/09/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

Date : 02/09/2020.

Photo More

Image
ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ ทต.สันผีเสื้อ

Date : 31/08/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2563 ณ วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

Date : 27/08/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563

Date : 25/08/2020.

Photo More

Image
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
พิธีมอบเกียรติบัตร “สตรีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2563 แก่สตรีดีเด่นตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

Date : 24/08/2020.

Photo More

Image
โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 21/08/2020.

Photo More

Image
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.สันผีเสื้อ ครั้งที่ 3/2563

Date : 18/08/2020.

Photo More

Image
สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/08/2020.

Photo More

Image
โครงการชาวนาน้อยประจำปี 2563 “กิจกรรมปลูกวันแม่...เกี่ยววันพ่อ”

Date : 14/08/2020.

Photo More

Image
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้ายกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยกลุ่มผุู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ

Date : 07/08/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสพัฒนาคลองชลประทานซอย9

Date : 29/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Date : 23/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2563

Date : 20/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 16/07/2020.

Photo More

Image
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 แก่วัดในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 08/07/2020.

Photo More

Image
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าข่อยใต้ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
กองส่งเสริมการเกษตร ทต.สันผีเสื้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ จำนวน 135 ตัว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสันผีเสื้อ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์ โดยการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันผ

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

Date : 03/07/2020.

Photo More

Image
การประชุมบริหารจัดการน้ำคลองชลประทาน ซอย 9 และ หารือกรณีร้องเรียนการก่อสร้างฝายคอนกรีตกั้นน้ำลำเหมืองแก้วในเขตหมู่บ้านเลควิวปาร์ค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทาน และ กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/06/2020.

Photo More

Image
Gumber&Flower Land ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower

Date : //.

Photo More

Image
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

Date : 02/06/2020.

Photo More

Image
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 29/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Date : 28/05/2020.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย ของโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ม.1 - ม.6 ตำบลสันผีเสื้อ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 3,240 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี พร้อม นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวัชระ เพลัย นายช่างไฟฟ้า เร่งติดตามการขยายเขตไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคเหนือ) PEA จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ตามคำร้องของร

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
มอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

Date : 22/05/2020.

Photo More

Image
นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และ หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยม และมอบวีลแชร์ พร้อมถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 01/05/2020.

Photo More

Image
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการเกษตร ณ หมู่บ้านล้านนาวิลล์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 28/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

Date : 20/04/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Date : 14/04/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Date : 10/04/2020.

Photo More

Image
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19 ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน 2.ล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด 3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ 4.แจ้งเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ​ นาย ชัยพร สิงคราช ประธานสภาเทศบาลฯ นายวีระชัย จันทพร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 และ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นำทีม​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทต

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

Date : 09/04/2020.

Photo More

Image
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 03/04/2020.

Photo More

Image
วันที่​ 24​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ​ ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 24/03/2020.

Photo More

Image
ดอกไม้เริ่มบานแล้วที่ สันผีเสื้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าชมฟรี ณ​ Gumber&Flower Land

Date : 05/03/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Date : 26/02/2020.

Photo More

Image
กิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2563 ณ กาดท่าน้ำหมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Date : 20/02/2020.

Photo More

Image
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.0 น. การประชุมอนุคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 2/2563

Date : 17/02/2020.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/01/2020.

Photo More

Image
ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมป้องกันหมอกควันตำบลสันผีเสื้อ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
การประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงฯ

Date : 23/01/2020.

Photo More

Image
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Date : 21/01/2020.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมกราคม 2563

Date : 15/01/2020.

Photo More

Image
โครงการคลองสวยน้ำใส "รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง" ประจำปี 2563

Date : 14/01/2020.

Photo More

Image
เชิญร่วมกิจกรรม... วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ

Date : 10/01/2020.

Photo More

Image
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ทำบุญอาคารห้องประชุม ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 09/01/2020.

Photo More

Image
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Date : 25/12/2019.

Photo More

Image
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)

Date : 24/12/2019.

Photo More

Image
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 17/12/2019.

Photo More

Image
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พร้อมรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1669 และ 053-247389

Date : 12/12/2019.

Photo More

Image
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

Date : 04/12/2019.

Photo More

Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

Date : 29/11/2019.

Photo More

Image
“กิจกรรมชาวนาน้อย ร้อยเคียวเกี่ยวข้าว”

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

Date : 25/11/2019.

Photo More

Image
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ และทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

Date : 22/11/2019.

Photo More

Image
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

Date : 15/11/2019.

Photo More

Image
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งสันผีเสื้อ ณ ลานอเนกประสงค์กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ

Date : 11/11/2019.

Photo More

Image
มอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food good taste ประจำปี 2562 ให้กับร้านที่ตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

Date : 05/11/2019.

Photo More

Image
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนตุลาคม 2562

Date : 17/10/2019.

Photo More

Image
วัดท่าหลุก

Date : //.

Photo More

Image
วัดท่าเดื่อ

Date : //.

Photo More

Image
วัดร้องอ้อ

Date : //.

Photo More

Image
วัดป่าข่อยใต้

Date : //.

Photo More

Image
วัดป่าข่อยเหนือ

Date : //.

Photo More

Image
ท่าเรือบ้านชาวนา

Date : //.

Photo More

Image
ค่ายมวย ตำบลสันผีเสื้อ

Date : //.

Photo More

Image
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562

Date : 12/07/2019.

Photo More

Image
#งานไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี2562 ณ วัดท่าเดื่อ

Date : 29/08/2019.

Photo More

Image
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Date : 31/08/2019.

Photo More

Image
Elephant Parade Land

Date : //.

Photo More

Image
Hidden Village Chiang Mai เมืองไดโนเสาร์

Date : //.

Photo More

Image
เชิญชวนชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

Date : //.

Photo More

Image
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์

Date : 24/11/2019.

Photo More

Image
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

Date : 26/07/2019.

Photo More

Image
ดำเนินการนำเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำออกจากคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3

Date : 31/01/2019.

Photo More

Image
จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

Date : 23/09/2019.

Photo More

Image
จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Date : 31/08/2019.

Photo More

Image
งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562

Date : 26/09/2019.

Photo More